ข่าวกิจกรรม

8 สิงหาคม 2565 นี้ Mr.Kazunori Aoki ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคโช ไค ( ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานระหว่าง นักศึกษาโ...

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น อีก 2 คน โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภููมิเมื่อเย็นวันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าทำงานในศูนย์พยาบา...

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์ชียงใหม่ ได้เข้าไปเยี่ยมเยื่อน ดูแลนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่เข้าทำงาน ณ โรงพยาบาล Uenohara

หลังจากที่นักศึกษาจากโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วจะได้เข้าฝึกอบรมด้านการบริบาลญี่ปุ่น จากศูนย์ฝึก Jateo เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และขณะนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อ...

สองพี่น้อง บิว โบว์นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ทั้ง 2 คน ผ่านการอบรมด้านบริบาลญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นนักศึกษาชุดแรกที่เข้าทำงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เมือง...

อีกหนึ่งของภาพบรรยากาศ ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) แล้ว สนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่...

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยภาพบรรยากาศ ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 7 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) และสนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Friends ประ...

กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 17 เมษายน 2566 #หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ่น #จบแล้วทำงานญี่ปุ่น#กลับมามีงานทำ คุณสมบัติในการสมัครเรียน 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ทั้ง4 คนครับ ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาทั้ง 4 คนได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เม...

มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัด...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Noguchi ผู้จัดการสถานพยาบาล และ Mrs.Takuhashi พยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาล อิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มาเยี่ยมชมการเรียนก...

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าพบเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อประสานและเตรียมความพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือนักศึ...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพนิตา ต่อพิทักพงษ์ และนางสาวจันทร์จิรา พนมไพร ที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาท...

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 สถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญีปุ่น ได้จัดเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าไปศึกษาดูงานก่อนปฏิบัติงานจริงโดยมี Mr.Kazumori Aoki คอยรับนักศึกษาและ...

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายแพทย์นาโอกิ อิตาบาชิ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น มาพบปะนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง...

วันที่ 14 มิถุนายน​ ที่ผ่านมา​ บริษัท Green Life Group ชึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจด้านสถานพยาบาล และศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพนำโดย Mr.Keiji Arai กรรมการตัวแทนบริหาร ได้เข้าเยี่ย...

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นสัมภาษณ์งานกับสถานพยาบาล AIWA-EN (愛和苑) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นและได้ผ่านการสอบว...

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2019 เวลา 22.55-23.00 น. ของประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์นายแพทย์นาโอกิ อิตาบาชิ ประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ BS Fuji ประเทศญี่ปุ่น โด...

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้ไปส่งนักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น เดินทางไปทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น ที่สนามบิน โดยก่อนเดินทางนักศึกษาจะต้องเ...

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ผ่านมาตรฐานการอบรมด้านวิชาชีพจาก JATEO จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงให...

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนรามบริรักษ์​เชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Chikara Hariya นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัด อิราบากิ ประเทศญี่ปุ่น Mr. Teruo Kurokawa ประธานสภาเทศบาลเมืองโคกะ และ...

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายโทโมยูกิ โอโนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน เมืองคาสึอาเบะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชม...

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารสถานพยาบาลและเพื่อนร่วมงาน ในวันหยุดก็ได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆใ...

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปทำงาน ณ สถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น เมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องเข้าอบรมที่ JATEO ก่อน 1 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้งานการบริบาลของญี่ปุ่นก่อนเข้าป...

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โดยวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น จำนวน 7 คน ได้ทำสัญญาการทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น และพร้อมเดินทางในเ...

โรงพยาบาล Uenohara ประเทศญี่ปุ่น อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นที่ พร้อมรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เข้าทำงาน โดย Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์...

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย) ได้กล่าวถึงโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พิธีจบการศึกษาและการเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และการสนั...

รายการขยี้ข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 08.50 น. โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี , สรารัตน์ รัตนสุวรรณ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22 เนชั่นทีวีติดตามคนไทยชุดแรก...

ก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาต้องเข้าอบรมกับกรมแรงงานก่อน 1 วัน โดยเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร การบริบาลญี่ปุ่น ได้ไปส่งคณะนักศึกษาที่เรียนจบ...

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียใหม่ โดย Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศและ อ.อภิชาติ แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับMs.Kojima Keiko ที่ปรึกษาการ...

โรงพยาบาล ทาเคะซาโตะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าแนะแนวและอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาล และสัมภาษณ์งานกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ที่สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษา ( N...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ อีก 3 คน ได้เดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โดยทั้ง 3 จะได้เข้าร่วมงานกับโรงพยาบาล Shumeikan จังหวัด อิบารากิ ณ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรีย...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ไปทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่นมาฝาก

สถานพยาบาล Syumeikan จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีรับเข้าทำงานให้กับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ จำนวน 3 คน และยังจะมีนักศึกษารุ่นต่อไปพร้อมเดินทางไปร่วมงานอีกเร็วๆ นี้

ปาร์ตี้เล็กๆ ของนักศึกษารามบริรักษ์เชียงใหม่ที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฉลองเนื่องในวันครบรอบ 1 ปีของการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ของนางสาวจันจิรา

การแสดงของศิษย์เก่าโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ไปทำงานในโรงพยาบาลทาเคซาโต้ ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงพยาบาลได้จัดงาน Event ฤดูร้อนขึ้น ณ โรงพยาบาลทาเคซาโตั ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกรุ่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้นักเรียนทั้ง 4 คน ได้ยื่นเรื่องทำวีซ่าเรียบร้อยแล้ว นักเรียนหลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเ...

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น พร้อมคณะ ในการมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่และเข้าชมการเรียนการสอนของ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ อีกรุ่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้นักศึกษาทั้ง 4 คนได้ยื่นเรื่องทำวีซ่าเรียบร้อยแล้ว #เรียนญี่ปุ่น #บริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ...

ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว อีก 2 คน โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของโรงเรียน ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งรุ่น หลังติดช่วงสถานการณ์covid - 19 เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นทั้ง 2...

ข่าวดีมาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในประเทศญี่ปุ่นด้านงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนา ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประ...

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันทำให้การเดินทางลำบาก แต่ทางเราไม่หวั่นแม้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย จึงได้จัดส่งสัญญาให้เซ็นถึงบ้าน ของแสดงความยินดีกับน.ส.ณัฏฐ์ชุดา นิโรจน์อำนวย และ น.ส.ปวีย์ธิดา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกหนึ่งรุ่นที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาลทาเคะซาโตะ 2 คน และเข้าทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ 2 คน