Disable Preloader

รุ่น 101 เรียนจบภาคทฤษฎี

รุ่น 101 เรียนจบภาคทฤษฎี

เรียนจบภาคทฤษฎีแล้วค่ะ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 101 โดยนักศึกษาที่สอบผ่านภาคทฤษฎีแล้วพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล จะได้เข้าพิธีติดเข็มตราเพื่อแสดงถึงความพร้อมของนักศึกษา  ก้าวต่อไปขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกปฏิบัติให้สำเร็จ และออกไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพต่อไปนะค่ะ  

Share: