Disable Preloader

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่แล้ว

สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สามารถสามัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป    เปิดเรียนวันที่ 23 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โทร.053-223914-5 facebook ; โรงเรียรามบริรักษ์เชียงใหม่

 

 

Share: