โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545
ผ่านการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครบ 10 ปี ในปี 2554 โรงเรียนรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก

เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล  (840 ชั่วโมง) มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาจบแล้ว สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล หรือ เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตร การบริบาลเพื่อไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยมีบริษัทเจเวิร์ค เป็นผู้ดำเนินการในการเข้าทำงานประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

นายอภิชาติ แดงบัว
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนรามบริรักษ์

รับสมัครแล้ววันนี้

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545 เปิดสอนหลักสูตร พนักงานช่วยทางการพยาบาล (Nurse Aid) แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคเหนือ จบแล้วทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และผนวกกิจกรรมเสริมพิเศษเฉพาะสาขาที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะอย่างครบครัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เปิดเรียนรุ่นต่อไป รุ่นที่ 114 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กดสมัครเรียนได้เลยนะคะ

สมัครเลยเรียนกับเรา

ประมวลวิดีโอ กิจกรรมของเรา

ข่าวและกิจกรรม โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

ใกล้สอบภาคทฤษฎีแล้ว และเตรียมความพร้อมที่จะออกไปฝึกปฏิบัติการจริงในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา อีก 3 เดือน นักศึกษาต่างตั้งใจเรียนกับอาจารย์พยาบาล และฝึกฝนในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้นเค...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นางเกษณี เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้ายื่นขอหลักสูตร พนักงานให้การดูแล 510 ชั่วโมง และพบปะพูดคุยกับ ท่านนายกสภาการพยาบาล เ...

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษา รุ่นที่ 111 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ หลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล หลักสูตรระยะส้ัน 6 เดือน จบมาแล้วเขัาทำงานในสถานประกอบการด้านสุขภาพ ซึ่ง...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้ ส่งนักศึกษารุ่นที่ 110 เข้าฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล โดยจะเข้าฝึกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแล และ อาจารย์ของ...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ทั้ง4 คนครับ ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาทั้ง 4 คนได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เม...

กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 17 เมษายน 2566 #หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ่น #จบแล้วทำงานญี่ปุ่น#กลับมามีงานทำ คุณสมบัติในการสมัครเรียน 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์...

ความประทับใจ จากผู้เรียน