Disable Preloader

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

วันที่ 7 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมานักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ 4 คน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางSkype เพื่อรับเข้าทำงาน ได้ทำการเซ็นสัญญาจ้างงานกับโรงพยาบาล Takesato ซึ่งตั้งอยู่เมือง Kasukabe จังหวัด Saitama ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการขอวีซ่า ซึ่งในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้ นักศึกษาทั้ง4 คนนี้ก็จะได้ไปทำงานร่วมกันกับ รุ่นพี่ๆรามบริรักษ์ เชียงใหม่ที่โรงพยาบาล Takesato

สำหรับโรงพยาบาลTakesato นี้ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของ กลุ่ม Medical corporation MIDORIKIAI ซึ่งมีโรงพยาบาลกระจายอยู่หลายๆ แห่งในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียน รามบริรักษ์ เชียงใหม่จึงขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นักศึกษาทั้ง4 คนนี้ด้วยครับ

Share: