Disable Preloader

เข้าทำงาน โรงพยาบาล Takesato

เข้าทำงาน โรงพยาบาล Takesato

หลังจากที่นักศึกษาทั้ง 4 คน ผ่านการอบรมด้านบริบาลญี่ปุ่นแล้ว ได้เข้าทำงานกับโรงพยาบาล Takesato ซึ่งตั้งอยู่เมือง Kasukabe จังหวัด Saitama ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาทั้ง4 คนนี้ก็จะได้ไปทำงานร่วมกันกับ รุ่นพี่ๆรามบริรักษ์ เชียงใหม่ที่โรงพยาบาล Takesato

Share: