Disable Preloader

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เย็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตและผู้้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่สนามบินกองทัพอากาศ กองบิน 41 เชียงใหม่ ซึ่งเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share: