Disable Preloader

รุ่น 110 เข้าฝึกภาคปฏิบัติ

รุ่น 110 เข้าฝึกภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้ ส่งนักศึกษารุ่นที่ 110  เข้าฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล โดยจะเข้าฝึกเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ซึ่งจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแล และ อาจารย์ของโรงเรียนไปนิเทศน์ ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติ   ขอให้ทุกคนสู้ๆ นะคะ 

Share: