Disable Preloader

ยินดีกับนักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นรุ่นต่อไป

ยินดีกับนักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นรุ่นต่อไป

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยวันที่  6  สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้  นักศึกษาที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น จำนวน 7 คน ได้ทำสัญญาการทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น  และพร้อมเดินทางในเดือนพฤศจิกายน นี โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนด้วยนะค่ะ  

Share: