Disable Preloader

พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกับ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกับ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยการทำข้อตกลงครั้งนี้ ทางโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ สามารถส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลอิตาบาชิ และศูนย์จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นได้

Share: