Disable Preloader

ทีมงานจากสถานพยาบาลอิตาบาชิ เข้าเยี่ยมโรงเรียน

ทีมงานจากสถานพยาบาลอิตาบาชิ เข้าเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับทีมงาน จากสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีมงานได้มาเยี่มชมโรงเรียนและและการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยสถานพยาบาลฮิตาบาชิ เป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่รองรับนักศึกษาที่เรียนจบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าทำงานในสถานพยาบาล   

Share: