Disable Preloader

การเซ็นสัญญาจ้างงาน โรงพยาบาล Takesato ,Japan

การเซ็นสัญญาจ้างงาน โรงพยาบาล Takesato ,Japan

8 สิงหาคม 2565 นี้ Mr.Kazunori Aoki ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคโช ไค ( ประเทศไทย ) จำกัด   ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานระหว่าง นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ 2 คน กับ โรงพยาบาล Takesato ซึ่งตั้งอยู่เมือง Kasukabe จังหวัด Saitama ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการขอวีซ่า ซึ่งในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้ นักศึกษาทั้ง 2 คนนี้ก็จะได้ไปทำงานร่วมกันกับ รุ่นพี่ๆรามบริรักษ์ เชียงใหม่ที่โรงพยาบาล Takesato

สำหรับโรงพยาบาลTakesato นี้ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของ กลุ่ม Medical corporation MIDORIKIAI ซึ่งมีโรงพยาบาลกระจายอยู่หลายๆ แห่งในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียน รามบริรักษ์ เชียงใหม่จึงขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นักศึกษาทั้ง 2 คนนี้ด้วยครับ

Share: