Disable Preloader

การสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขญี่ปุ่น 

การสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขญี่ปุ่น ได้ถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งได้มี น.ส.พรพนิตตา ต่อพิทักษ์พงษ์ (ต้า) นักเรียนจากโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ได้ร่วมผู้คุยในงานสัมมนาถึงเรื่องประสบการณ์ในการทำงานไคโกะ ความเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะการทำงาน ด้านภาษาญี่ปุ่น และอื่นอีกหลากหลายหัวข้อ ทั้งนี้ขอขอบคุณ Mr. Kazunori Aoki ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ และเป็นผู้ดูแลนักเรียนของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ น.ส.พรพนิตตา ต่อพิทักษ์พงษ์ (ต้า) ระหว่างการสัมภาษณ์

Share: