ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 นางสาวชัชชษา เขมทินเมธัส น่าน 2017-05-30
2 สุภาภรณ์ เชอร์ เชียงใหม่ 2017-05-27
3 น.ส.อรพิมพ์ ทาแก้ว เชียงใหม่ 2017-05-25
4 ัพนิดา ซายามา ลำพูน 2017-05-24
5 กุลธิดา บรรพตค้ำชู แม่ฮ่องสอน 2017-05-23
6 วรรณรี เจริญจิตนิรันดร์ แม่ฮ่องสอน 2017-05-10
7 สุวนันท์ ชมพูแพรวพรรณ แม่ฮ่องสอน 2017-05-09
8 อัจฉรา กล้วยมล เพชรบูรณ์ 2017-05-05
9 อัครวัฒน์ เรืองภูผาพันธ์ ตาก 2017-05-03
10 นส. ภิรญา ไทรงาม เชียงใหม่ 2017-05-01

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs