การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานในสถานพยาบาลในประเทศอย่างถูกต้อง   โดยมีสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุนพร้อมรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ดูแลประสานสถานที่ทำงานให้ และมีบริษัท เจเวิร์ค ดูแลประสานงานระหว่างประเทศ

ผ่านขั้นตอนระหว่างสถานทูตญี่ปุ่น  และ  สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

 

การจ้างงาน   ตำแหน่ง  พนักงานดูแล  ,  พนักงานช่วยเหลือ

เงินเดือนขั้นพื้นฐาน   152,040  เยน

เงินค่าวิชาชีพ (ได้ทุกคน)    20,000  เยน

เงิน  OT  (กรณีทำ OT)

เงินค่ากะ   (กรณีเข้ากะ)


สวัสดิการ  :    ประกันสุขภาพ  ประกันการจ้างงาน


เวลาการทำงาน

  กะเช้า   07.00-16.00 น.  (พัก 12.30-13.30 น.)

  กะบ่าย  12.00-21.00 น.  (พัก 15.00-16.00 น.)

  กะดึก    20.40-07.00 น.  (พัก 140  นาที)

    มีวันหยุดประจำสัปดาห์   8 วัน/เดือนwww.ramborirug.ac.th/register/   กดสมัครเรียนเลยค่ะ

ติดต่อสอบถามทางfacebook  :  เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

https://www.facebook.com/learnjapanramborirugchiangmai/?__xts__%5B0%5D=68.ARDqUSb0orKyLaAPBFONiJhTTAstRowiF6ItYfMFo2OrhsETf-ITlirbaugmZdDiYwPAXp_w-pLjoCk1GIPvPKiGjPZA_b1cNQAfnJYWDD9kuUHvZj477Nr6_f63PIhtpu27DUfWv7c7SkyV_eoVHXTSlIEqsCcigKh_Ltfvr1Vi9B7-EwawudBiSfPPwTgMuZh83AQcSkWj4cdQa7Mb2h6tc_9K

ยินดีกับนักศึกษาที่จะเดินทางไป...

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยวันที่ &nb... อ่านข่าวนี้

2019-08-08 11:25:09

บทความจากสื่อประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปทำงาน ณ สถานพยาบาลใน... อ่านข่าวนี้

2019-08-08 11:42:09

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นท...

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตในประเ... อ่านข่าวนี้

2019-07-15 12:05:21

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs