หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง  โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ  มีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่น โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ดูแลประสานสถานที่ทำงานให้ และมีบริษัท เจเวิร์ค ดูแลประสานงานระหว่างประเทศ

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น  

          เวลาเรียน  วัน จันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.00 -16.00  น.

         ทำการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์เจ้าของภาษา

 

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

     1.  เพศ ชาย-หญิง  อายุ  18 -40  ปี ขึ้นไป

      2.  วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้น  ม.6 หรือเทียบเท่า

      3.  มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ

      4. ไม่มีรอยสัก /ประวัติอาชญากรรม /ประวัติการหลบหนีเข้าเมือง  

      5. เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว            

      6.  มีใจรักงานด้านสุขภาพ   

 

วิธีการสมัครเรียน

          1.  สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  (หน้าวัดเจ็ดยอด)   

           2. โทรสอบถามได้ที่่  อ.อภิชาติ  โทร.089-1418113  

           3. สมัครออนไลน์  www.ramborirug.ac.th

                กดลิ้งค์  http://www.ramborirug.ac.th/register/   

           4. สมัครช่องทาง facebook ; เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

https://www.facebook.com/learnjapanramborirugchiangmai/?__xts__%5B0%5D=68.ARDqUSb0orKyLaAPBFONiJhTTAstRowiF6ItYfMFo2OrhsETf-ITlirbaugmZdDiYwPAXp_w-pLjoCk1GIPvPKiGjPZA_b1cNQAfnJYWDD9kuUHvZj477Nr6_f63PIhtpu27DUfWv7c7SkyV_eoVHXTSlIEqsCcigKh_Ltfvr1Vi9B7-EwawudBiSfPPwTgMuZh83AQcSkWj4cdQa7Mb2h6tc_9K

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นเ...

                  &nbs... อ่านข่าวนี้

2019-06-04 10:23:22

พร้อมเดินทาง

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (Certifica... อ่านข่าวนี้

2019-04-24 13:24:34

กิจกรรมรดน้ำ-ดำหัว

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว  ผู้บริหารและ... อ่านข่าวนี้

2019-04-24 11:47:25

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs