กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลชาวต่างชาติเยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา  Mr.Keiji  Arai  (Representative  Director) กลุ่มบริษัท Green life japan    คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  (Managing Diractor)  บริษัท NC Group   และ รศ.ไตรรัตน์   จารุทัศน์  (Associte  Professor) ภาควิชาเคหการ คณะสถาบัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เข้าเยี่ยม คุณอภิชาติ   แดงบัว   ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่   พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการและการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจสถานพยาบาลชาวต่างชาติ  ที่กำลังเติบโตในขณะนี้     โดยกลุ่มธุรกิจและสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการและพร้อมที่จะรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทุกท่านยอมรับในคุณภาพการเรียนการสอนและความสามารถของนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์ใหม่ ว่ามีมาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย)... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:43:10

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ...

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประ... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:29:10

พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง... อ่านข่าวนี้

2019-09-27 11:03:43

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs