โครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย

เมื่อวันที่  19   มิถุนายน  2561  ที่ผ่านมา  Mr.Kazunori  Aoki  ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมมอบดิกชันนารี ญี่ปุน-ไทย ให้กับทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ตามโครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย  ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุุ่น ของสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงค์ และ โรตารีเทนโดอีส ญี่ปุ่น   ซึ่งคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรา...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที... อ่านข่าวนี้

2018-09-13 14:18:47

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรา...

การแสดงของนักศึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 256... อ่านข่าวนี้

2018-09-10 11:24:09

แสดงความยินดีนักศึกษาสอบผ่าน N...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่สอบผ่า... อ่านข่าวนี้

2018-08-28 08:21:04

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs