โครงการ "น้ำสะอาด เพื่อน้อง"

สืบเนื่องจาก โครงการ “น้ำสะอาด เพื่อน้อง”   ซึ่งดำเนินการโดยสโมสรโรตารี่ กรุงเทพสุริวงค์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่สากล  บริจาคเครื่องกรองน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงและขาดแคลนน้ำสะอาด        และในวันที่ 23 ,24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา​       ทีมช่างติดตั้งได้เดินทางไปทำการติดตั้งและส่งมอบเครื่องกรองน้ำ  ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง  (จากทั้งหมด 16 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ) คือ   โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม     และ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม     ที่อยู่ในเขตจังหวัดตาก     โดยมีเจ้าหน้าจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เข้าร่วมในฐานะเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งครั้งนี้

โครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-...

เมื่อวันที่  19   มิถุนายน  2561  ที่ผ่านมา &nb... อ่านข่าวนี้

2018-06-20 09:58:10

โครงการ "น้ำสะอาด เพื่อน้อง"

สืบเนื่องจาก โครงการ “น้ำสะอาด เพื่อน้อง”   ซึ... อ่านข่าวนี้

2018-05-30 01:46:48

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงให... อ่านข่าวนี้

2018-05-30 09:12:17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs