บริษัท Green Life Group ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน​ ที่ผ่านมา​ บริษัท Green Life Group ชึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจด้านสถานพยาบาล และศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพนำโดย Mr.Keiji Arai  กรรมการตัวแทนบริหาร  ได้เข้าเยี่ยมชม​โรงเรียนราม​บริรักษ์​เชียงใหม่ ในส่วนของการเรียนทางด้านการพยาบาลและภาษาญี่ปุ่น ​ทั้งได้กล่าวชื่นชม และแสดงความจำนงค์ พร้อมที่จะร่วมแชร์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ในระดับสากล และผลจากการเข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้ Mr Keiji Aria ได้แสดงความประสงค์ที่จะรับนักเรียนที่จบจากรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ไปร่วมงานด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีของนักเรียนที่จบจากโรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงใหม่​ที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับกลุ่ม​บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นนี้ด้วย

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่ได้รับบั...

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์​ฟรี 5รางวัลรางวัล​ละ​2... อ่านข่าวนี้

2019-03-18 13:59:07

มอบกระเช้าปีใหม่ 2019

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2019  ผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรั... อ่านข่าวนี้

2019-01-11 04:57:25

การสัมภาษณ์ของสถานี BS Fuji ปร...

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2019  เวลา 22.55-23.00 น. ของประเทศญี่ปุ่... อ่านข่าวนี้

2019-03-05 10:11:27

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs