พิธีมอบเครื่งกรองน้ำดื่มสะอาดสู่โรงเรียน

สโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น  สโมสรโรตารีเทนโด้ อีสท์   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ ได้จัดทำโครงการ  "น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน" โดยการบริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้้แก่โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาด และส่งเสริมให้เกิดการฝึกฝนด้านสุขอนามัยแก่เยาวชน  และชุมชนใกล้เคียง  โดยการมี นายคาซึโนริ  อะโอกิ     ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นผู้ประสานงานกับทางสโมสรโรตารี และโรงเรียนต่างๆ  ที่จะรับมอบเครื่องกรองน้ำในครั้งนี้  

                และในวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2561   ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธี  "มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดสู่โรงเรียน"   ขึ้น  ณ  ห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายไพรัช    ใหม่ชมภู   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                  นายคาซึโนริ    คาวาะ  กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น  ณ  นครเชียงใหม่                          นายธวัชชัย   ไชยกันย์  ผอ.กลุ่มการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่                ดร.กฤตน    ชมภูรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่            เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้  ซึ้งมีโรงเรียนที่เข้ารับมอบในครั้งนี้ทั้งสิ้น  16 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดตาก จำนวนเครื่องกรองน้ำ  22  เครื่อง  

  

หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย)... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:43:10

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ...

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประ... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:29:10

พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง... อ่านข่าวนี้

2019-09-27 11:03:43

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs