พิธีลงนามมอบเครื่องกรองน้ำ

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560   โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมีือ (MOU) ระหว่างสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์  D3350 ประเทศไทย  สโมสรโรตารี TOkuyama East  D2710 ประเทศญี่ปุ่น   กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดภาคเหนือ       เพื่อมอบเครื่องกรองน้ำ ให้กับโรงเรียนมัธยม ให้นักเรียนในภาคเหนือได้มีน้ำดื่มที่สะอาด  จำนวนทั้งสิ้น  20  เครื่อง         โดยMr.KaZunori  Aoki   ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ  และนายอภิชาติ  แดงบัว   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและจัดงานในครั้งนี้        ซึ่งงานในครั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน    ตัวแทนโรงเรียน  และตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนที่ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ             โดยได้รับเกียรติจากท่าน ธวัธชัย   ไชยกัณต์   ผอ.กลุ่มการศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ในการลงนามในครั้งนี้

โครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-...

เมื่อวันที่  19   มิถุนายน  2561  ที่ผ่านมา &nb... อ่านข่าวนี้

2018-06-20 09:58:10

โครงการ "น้ำสะอาด เพื่อน้อง"

สืบเนื่องจาก โครงการ “น้ำสะอาด เพื่อน้อง”   ซึ... อ่านข่าวนี้

2018-05-30 01:46:48

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงให... อ่านข่าวนี้

2018-05-30 09:12:17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs