หลักสูตร

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล

การเรียนการสอน Academic Program

·          เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 6 เดือน

กาเรียนการสอน Theory

ภาคทฤษฎี 3 เดือน

นักศึกษาจะได้เรียนในห้องที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย โดยมีทีมงานพยาบาลที่มีคุณภาพ พร้อมห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียน

การปฏิบัติ Workshop

ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาจารย์พยาบาลคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

 

จบแล้วมีงานทำ

ในโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน ตำแหน่งพนักงานช่วยทางการพยาบาล
ในโรงเรียนอนุบาล ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้บริบาล
ในคลินิกของแพทย์หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเภสัช พนักงานคลินิกเสริมความงาม

การสมัครเรียน

1.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

2.      สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

5.      เงินลงทะเบียนจองเรียน 7,000 บาท

คุณสมบัติ

1.      เพศชาย - หญิง อายุ 17-35 ปี

2.      วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, กศน. หรือเทียบเท่า

3.      สุขภาพแข็งแรง มีใจรักด้านการพยาบาล และ ไม่มีโรคประจำตัว

ไม่ต้องสอบ และไม่ดูเกรดเฉลี่ย

วิธีการสมัคร

1.      สมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2.      สมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

3.      สมัครตามสถานที่ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร

4.      สมัครผ่าน Facebook แฟนเพจของโรงเรียน คือ "โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่"

 

 

พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ โรงเรี...

เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เ... อ่านข่าวนี้

2017-06-16 02:47:54

ต้อนรับคณะผู้บริหารและพยาบาล จ...

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เช... อ่านข่าวนี้

2017-06-12 15:26:53

ถ่ายภาพหน้าโรงเรียน รุ่น 88

อ่านข่าวนี้

2017-06-12 13:20:52

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสัญลักษณ์ รอง...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs