หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล

การเรียนการสอน Academic Program

·          เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 6 เดือน

กาเรียนการสอน Theory

ภาคทฤษฎี 3 เดือน

นักศึกษาจะได้เรียนในห้องที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย โดยมีทีมงานพยาบาลที่มีคุณภาพ พร้อมห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียน

การปฏิบัติ Workshop

ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ได้รับอนุญาตให้ฝึกงานจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง) โดยมีอาจารย์พยาบาลคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

 

จบแล้วมีงานทำ

- ในโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน ตำแหน่งพนักงานช่วยทางการพยาบาล
- ในโรงเรียนอนุบาล ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
- ในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้บริบาล
- ในคลินิกของแพทย์หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเภสัช พนักงานคลินิกเสริมความงาม

 

 

การสมัครเรียน

1.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

2.      สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

5.      เงินลงทะเบียนจองเรียน 7,000 บาท

คุณสมบัติ

1.      เพศชาย - หญิง อายุ 18-35 ปี

2.      วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, กศน. หรือเทียบเท่า

3.      สุขภาพแข็งแรง มีใจรักด้านการพยาบาล และ ไม่มีโรคประจำตัว

ไม่ต้องสอบ และไม่ดูเกรดเฉลี่ย

วิธีการสมัคร

1.      สมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2.      สมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.ramborirug.ac.th

3.      สมัครตามสถานที่ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร

4.      สมัครผ่าน Facebook แฟนเพจของโรงเรียน คือ "โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่"

 

 

หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย)... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:43:10

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ...

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประ... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:29:10

พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง... อ่านข่าวนี้

2019-09-27 11:03:43

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs