หลักสูตร

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล

การเรียนการสอน Academic Program

·          เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 6 เดือน

กาเรียนการสอน Theory

ภาคทฤษฎี 3 เดือน

นักศึกษาจะได้เรียนในห้องที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย โดยมีทีมงานพยาบาลที่มีคุณภาพ พร้อมห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียน

การปฏิบัติ Workshop

ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ได้รับอนุญาตให้ฝึกงานจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง) โดยมีอาจารย์พยาบาลคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

 

จบแล้วมีงานทำ

- ในโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน ตำแหน่งพนักงานช่วยทางการพยาบาล
- ในโรงเรียนอนุบาล ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
- ในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้บริบาล
- ในคลินิกของแพทย์หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเภสัช พนักงานคลินิกเสริมความงาม

- สถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น ในเครือของสถานพยาบาลฮิตาบาชิ  และ ในเครือของบริษัทเคโซไค (ประเทศไทย)จำกัด  โดยมีอัตราเงินเดือนให้เท่ากับพนักงานทางการพยาบาลประเทศ ญี่ปุ่น  (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้  )


 

การสมัครเรียน

1.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

2.      สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

5.      เงินลงทะเบียนจองเรียน 7,000 บาท

คุณสมบัติ

1.      เพศชาย - หญิง อายุ 17-35 ปี

2.      วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, กศน. หรือเทียบเท่า

3.      สุขภาพแข็งแรง มีใจรักด้านการพยาบาล และ ไม่มีโรคประจำตัว

ไม่ต้องสอบ และไม่ดูเกรดเฉลี่ย

วิธีการสมัคร

1.      สมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2.      สมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.ramborirug.ac.th

3.      สมัครตามสถานที่ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร

4.      สมัครผ่าน Facebook แฟนเพจของโรงเรียน คือ "โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่"

 

 

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกวัน    เบอร์โทรโรงเรียน  053-2... อ่านข่าวนี้

2018-09-26 14:28:52

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรา...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที... อ่านข่าวนี้

2018-09-13 14:18:47

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรา...

การแสดงของนักศึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 256... อ่านข่าวนี้

2018-09-10 11:24:09

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs