เปิดให้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ4 (N4)

** มีกิจกรรมดีๆ จากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่มาฝากค่ะ **

ทางโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เรา กำลังจะมี เปิดให้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง ที่เทียบได้กับข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ4 (N4) สำหรับใครก็ได้ที่ต้องการจะทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง ในวันที่13 พฤษภาคม ปีนี้ ( เพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงในวันที่ 2 กรกฎาคม ปีนี้ ) ซึ่งสำหรับการทดสอบทำข้อสอบเสมือนจริงนี้ ทางโรงเรียน รามบริรักษ์ เชียงใหม่เราได้รับความเอื้อเฟื้อในการจัดเตรียมแบบทดสอบนี้จากโรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่น Akamonkai ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่น โดยที่ในแต่ละปี จะมีนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียน Akamonkai เป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คน
ทั้งนี้จะคิดค่าใช้จ่าย 100 บาท
- สำหรับบุคคลทั่วไป
- แต่ฟรีสำหรับนักเรียนของโรงเรียน หรือผู้ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เรา
และสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบ ก็จะมีการแจ้งให้ทราบถึงเกรดเฉลี่ยที่ได้ รวมทั้งได้รับการคอมเม้นท์จากอาจารย์จากโรงเรียน Akamonkai ถึงจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะลงสนามสอบจริงในเดือนกรกฎาคมปีนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ หรือ 053-223-914 - 5

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นเ...

                  &nbs... อ่านข่าวนี้

2019-05-21 10:55:00

พร้อมเดินทาง

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (Certifica... อ่านข่าวนี้

2019-04-24 13:24:34

กิจกรรมรดน้ำ-ดำหัว

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว  ผู้บริหารและ... อ่านข่าวนี้

2019-04-24 11:47:25

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs