Image

วีดีโอ ประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2560

วันนี้มีประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่  16  กันยายน  2560 ผ่านมา

 

สามารถเข้ารับชมได้ตามลิ้งนี้

https://youtu.be/L3NXn2DqkLg

โครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-...

เมื่อวันที่  19   มิถุนายน  2561  ที่ผ่านมา &nb... อ่านข่าวนี้

2018-06-20 09:58:10

โครงการ "น้ำสะอาด เพื่อน้อง"

สืบเนื่องจาก โครงการ “น้ำสะอาด เพื่อน้อง”   ซึ... อ่านข่าวนี้

2018-05-30 01:46:48

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงให... อ่านข่าวนี้

2018-05-30 09:12:17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs