Image

วีดีโอ ประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2560

วันนี้มีประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่  16  กันยายน  2560 ผ่านมา

 

สามารถเข้ารับชมได้ตามลิ้งนี้

https://youtu.be/L3NXn2DqkLg

โครงการมอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ...

ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  Mr.Kazunori  Aoki ... อ่านข่าวนี้

2018-01-12 03:40:34

มอบสิ่งดีๆ ส่งท้ายปี 2017

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่นำโดยอาจารย์สมจิต ชุมภิรมย์ หัวหน้าฝ่าย... อ่านข่าวนี้

2017-12-29 10:23:26

พิธีลงนามมอบเครื่องกรองน้ำ

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560   โรงเรียนรามบ... อ่านข่าวนี้

2017-11-15 14:01:07

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs