Image

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV

ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่สากล เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณขึ้นในทุกประเทศ 

ความต้องการผู้ดูแลมืออาชีพจึงสูงขึ้นตาม ทั้งในและต่างประเทศ

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ จึงผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ

สามารถออกไปประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดได้

 

สามารถเข้าไปดูตามลิ้งได้เลยนะคะ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmULaCKWCrM

มอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดย Mr.kazunori Aoki ร่วมกับสโมสรโรตาร... อ่านข่าวนี้

2017-07-26 04:21:08

ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมือวันที่  7 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ... อ่านข่าวนี้

2017-07-07 10:00:29

การเรียนการสอนปรับบุคลิกภาพ

นอกจากการเรียนการสอนวิชาชีพ แล้ว โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ยังมี... อ่านข่าวนี้

2017-07-05 09:48:38

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs