Image

เชิญร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมงานพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2559 
เวลา 9:00 – 16:30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ รุ่น 83,84,85 และ 86

 

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกวัน    เบอร์โทรโรงเรียน  053-2... อ่านข่าวนี้

2018-09-26 14:28:52

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรา...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที... อ่านข่าวนี้

2018-09-13 14:18:47

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรา...

การแสดงของนักศึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 256... อ่านข่าวนี้

2018-09-10 11:24:09

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs