Image

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 86

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 86

คุณสมบัติ 

1.เพศ ชาย - หญิง อายุ 17- 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / กศน. หรือเทียบเท่า

3.มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักด้านการพยาบาล และไม่มีโรคประจำตัว

เปิดเรียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อได้ทาง in box ของเพจนี้ หรือ สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.ramborirug.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-223-914 หรือ 053-223-915

เบอร์ติดต่อด่วน 084-617-7147 ครูอั๋น / 094-710-8839 ครูตาล

ถ่ายภาพหน้าโรงเรียน รุ่น 88

อ่านข่าวนี้

2017-05-17 09:58:19

กิจกรรม ร่วมสืบสานประเพณีการเด...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพ โ... อ่านข่าวนี้

2017-05-11 11:22:05

รับสมัครรุ่น 89

เปิดรับสมัครแล้วจ้ารุ่น 89 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โปรโ... อ่านข่าวนี้

2017-04-28 03:02:41

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs