Image

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แนะแนว (การตลาด)

ด่วน! โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร 

เจ้าหน้าที่แนะแนว (การตลาด) 

คุณสมบัติ

1. ชาย - หญิง อายุ 20 ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป

3. สามารถขับรถยนต์ออกต่างจังหวัดได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่

4. มีพื้นฐานความรู้ด้านการบริรักษ์ – บริบาล

5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. นักศึกษาที่เรียนจบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ อยากเปลี่ยนงาน สามารถสมัครได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-223-914 - 5

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริการ แล...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ครูอาจา... อ่านข่าวนี้

2017-04-24 01:54:50

เปิดให้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง...

** มีกิจกรรมดีๆ จากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่มาฝากค่ะ ** ทางโ... อ่านข่าวนี้

2017-04-06 11:42:52

กิจกรรมรับน้องของรุ่น 88 ของโร...

เก็บตกภาพกิจกรรมรับน้องของรุ่น 88 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ท... อ่านข่าวนี้

2017-04-06 11:23:14

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs