พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนายธวัชชัย   ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  โดยมีนายอภิชาติ    แดงบัว ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน  และในครั้งนี้ยังมีรุ่นพี่ที่ทำงาน ณ สถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นได้ VDO  conference เพื่อแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบการศึกษา  และนายแพทย์นาโอกิ  อิตาบาชิ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลอิตาบาชิ/ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาพร้อมนำหมายสาสน์ แสดงความยินดีจาก  นายChikara   Hariya  นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ  จังหวัดอิบารากิ  ประเทศญี่ปุ่น มาอ่านให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในครั้งนี่ด้วย  

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

ทำงานครบ 1 ปี

ปาร์ตีเล็กๆ ของนักศึกษารามบริรักษ์เชียงใหม่ที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่... อ่านข่าวนี้

2020-05-25 11:48:45

Syumeikan ต้อนรับนักศึกษา

สถานพยาบาล Syumeikan  จังหวัด Ibaraki  ประเทศญี่ปุ่น ได้จ... อ่านข่าวนี้

2020-05-25 11:45:11

ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของนักศึกษ... อ่านข่าวนี้

2020-03-30 02:43:17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs