ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนรามบริรักษ์​เชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับ   Mr. Chikara Hariya นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัด อิราบากิ ประเทศญี่ปุ่น      Mr. Teruo Kurokawa ประธานสภาเทศบาลเมืองโคกะ     และคณะผู้ติดตาม โดยที่ทางท่านนายกเทศมนตรี นาย Chikara Hariya ได้นำสาสน์จากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอิราบากิ   ที่ส่งถึงท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ   พันธ์ภานุฉัตร์ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการที่มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น 5 คนจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ไปเริ่มงานการบริบาลผู้สูงอายุ ที่เมืองโคกะ เขตจังหวัดอิบารากิ ในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีนี้โดยมีท่านธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นตัวแทนมารับสาสน์นั้น จากนั้นท่านนายกเทศมนตรี Mr Chikara Hariya พร้อมทั้งคณะก็ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนบริบาลทั้ง2 หลักสูตร โดยพูดให้กำลังใจกับนักเรียน ในเรื่องการเรียนและการทำงานในอนาคต

ยินดีกับนักศึกษาที่จะเดินทางไป...

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยวันที่ &nb... อ่านข่าวนี้

2019-08-08 11:25:09

บทความจากสื่อประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปทำงาน ณ สถานพยาบาลใน... อ่านข่าวนี้

2019-08-08 11:42:09

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นท...

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตในประเ... อ่านข่าวนี้

2019-07-15 12:05:21

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs