ทำสัญญาร่วมทำงานกับสถานพยาบาลคิโบโนะโมริ (希望の森 – “きぼう の もり” )

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์อภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และนายคาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น (รุ่นที่ 2) เข้าทำสัญญาร่วมทำงานกับสถานพยาบาลคิโบโนะโมริ (希望の森 – “きぼう の もり” ) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับผู้มาใช้บริการ โดยนักศึกษาที่ไปร่วมงานด้วยจะได้รับการดูแลจากพนักงานที่มีฝีมือ อีกทั้งยังได้รับอัตราค่าจ้างเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่น #เรียนญี่ปุ่น #ทำงานญี่ปุ่น #เรียนจบมีงานทำ #รายได้ดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่

อ.อภิชาติ โทร.089-141-8113

มอบกระเช้าปีใหม่ 2019

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2019  ผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรั... อ่านข่าวนี้

2019-01-11 04:57:25

การสัมภาษณ์ของสถานี BS Fuji ปร...

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2019  เวลา 22.55-23.00 น. ของประเทศญี่ปุ่... อ่านข่าวนี้

2019-01-07 09:43:22

สัมภาษณ์งานกับสถานพยาบาล AIWA-...

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นสัมภาษณ์งานกับสถานพยาบาล AIWA-E... อ่านข่าวนี้

2018-12-18 11:07:59

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs