• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558

กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558


ประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 82

ประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 82


ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์

ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์


กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 81

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 81


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทลัยภาษาและการภาษาต่างประเทศแห่งยูนนาน (Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language)

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทลัยภาษาและการภาษาต่างประเทศแห่งยูนนาน (Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language)


งานพิธีรับใบประกาศ รุ่นที่ 75-78 วันที่ 13 กันยายน 2557

งานพิธีรับใบประกาศ รุ่นที่ 75-78 วันที่ 13 กันยายน 2557