• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน เพื่อศึกษาดูงานประเทศจีน

เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน เพื่อศึกษาดูงานประเทศจีน


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร


ตารางออกรับสมัครนักศึกษารุ่น 83 ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ตารางออกรับสมัครนักศึกษารุ่น 83 ในพื้นที่ต่างจังหวัด


กิจกรรม ถวายเทียน รุ่น 82

กิจกรรม ถวายเทียน รุ่น 82


ร่วมจัดนิทรรศการ

ร่วมจัดนิทรรศการ " เปิดบ้าน สานสัมพันธ์ บูรณาการองค์ความรู้ ก้าวสู่...อาเซียน" โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร