• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

มิสเตอร์มิเชล เฟิร์สต์ ประธานกรรมการ Success Education College (SEC) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

มิสเตอร์มิเชล เฟิร์สต์ ประธานกรรมการ Success Education College (SEC) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


เปิดรับสมัคร นักศึกษา รุ่นที่ 83 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

เปิดรับสมัคร นักศึกษา รุ่นที่ 83 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


นิมนต์พระมาให้ศีลให้พร แก่นักศึกษาใหม่ รุ่น 82 และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

นิมนต์พระมาให้ศีลให้พร แก่นักศึกษาใหม่ รุ่น 82 และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


รายงานตัวนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 82 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 82 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


พีธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ รุ่น 81 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

พีธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ รุ่น 81 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่