• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!

เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!


ประกาศ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 85 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 85 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


กิจกรรม : ภาพบรรายกาศพีธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยการภาษาและภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม : ภาพบรรายกาศพีธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยการภาษาและภาษาต่างประเทศ


ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แนะแนว (การตลาด)

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แนะแนว (การตลาด)


ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ที่ประเทศจีน

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ที่ประเทศจีน


กิจกรรม ปฐมนิเทศและรับน้อง รุ่น 84

กิจกรรม ปฐมนิเทศและรับน้อง รุ่น 84