Image

การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-11-16 12:56:09

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้ประสานหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้คัดลอกภาพจาก facebook ของโรงเรียนและเปิดเฟสที่หน้าตาคล้ายกัน พร้อมกับโทรติดต่อนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน ...

อ่านข่าว

Image

ทีมงานจากสถานพยาบาลอิตาบาชิ เข้าเยี่ยมโรงเรียน

2018-11-01 10:33:04

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับทีมงาน จากสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีมงานได้มาเยี่มชมโรงเรียนและและการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยสถานพ...

อ่านข่าว

Image

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-09-26 14:28:52

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกวัน    เบอร์โทรโรงเรียน  053-223914-5  หรือ  095-6752639  , 063-1919827 , 093-3163939

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-09-13 14:18:47

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเป็นเกียรติในครั้...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-09-10 11:24:09

การแสดงของนักศึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  7  กันยายน  2561 

อ่านข่าว

Image

แสดงความยินดีนักศึกษาสอบผ่าน N4

2018-08-28 08:21:04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 จำนวน  10คน  ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่าน N4 และพร้อมที่จะเดินทางไปท...

อ่านข่าว

Image

กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลชาวต่างชาติเยี่ยมชมโรงเรียน

2018-08-22 02:25:15

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา  Mr.Keiji  Arai  (Representative  Director) กลุ่มบริษัท Green life japan    คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  (Managing Dir...

อ่านข่าว

Image

มอบดิกชันนารี

2018-08-03 02:48:53

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา Mr.Kazunori Aoki  และนายอภิชาติ    แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงค์ โรตารีญี่ปุ่น &nb...

อ่านข่าว

Image

โครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย

2018-06-20 09:58:10

เมื่อวันที่  19   มิถุนายน  2561  ที่ผ่านมา  Mr.Kazunori  Aoki  ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย &nb...

อ่านข่าว

Image

โครงการ "น้ำสะอาด เพื่อน้อง"

2018-05-30 01:46:48

สืบเนื่องจาก โครงการ “น้ำสะอาด เพื่อน้อง”   ซึ่งดำเนินการโดยสโมสรโรตารี่ กรุงเทพสุริวงค์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่สากล  บริจาคเครื่องกรองน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นท...

อ่านข่าว

Image

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

2018-05-30 09:12:17

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงใหม่  ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นดอย  เนื่องในวันวิสาขยูชา  เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณี ของชาวเชียงใหม่  โ...

อ่านข่าว

Image

บริษัท Green Life Group ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมโรงเรียน

2018-05-15 02:03:25

วันที่ 14 มิถุนายน​ ที่ผ่านมา​ บริษัท Green Life Group ชึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจด้านสถานพยาบาล และศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพนำโดย Mr.Keiji Arai  กรรมการตัวแทนบริหาร  ...

อ่านข่าว

Image

นายแพทย์นาโอกิ อิตาบาชิ มาพบปะนักศึกษา

2018-05-08 03:44:58

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา   นายแพทย์นาโอกิ   อิตาบาชิ  ผู้อำนวยการสถานพยาบาลอิตาบาชิ   ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น  มา...

อ่านข่าว

Image

สถานพยาบาล อิตาบาชิ เลี้ยงต้อนรับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-04-19 09:22:38

เมื่อวันที่  18  เมษายน  2561  สถานพยาบาลอิตาบาชิ  ประเทศญีปุ่น ได้จัดเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เข้าไปศึกษาดูงานก่อนปฏิบัติงานจริงโดยม...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

2018-04-18 12:16:39

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพนิตา    ต่อพิทักพงษ์  และนางสาวจันทร์จิรา    พนมไพร  ที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่  14  เม...

อ่านข่าว

Image

ปฐมนิเทศ รับน้อง รุ่นที่ 92

2018-03-27 02:15:42

วันที่  24  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ รับน้อง  นักศึกษาใหม่  ณ  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย บริเวณน้ำตกมณฑาธ...

อ่านข่าว

Image

รายงานตัวนักศึกษารุ่นที่ 92

2018-03-27 08:47:17

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่   โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ  โรงเรียนรามบริิรักษ์เชียง...

อ่านข่าว

Image

การสัมภาษณ์นักศึกษากับสถานพยาบาล

2018-03-12 09:37:43

อีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อเตรียมพร้อมเดินทางไปทำงานกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น  โดยการสัมภาษณ์แบบวีดีโอคอล ซึ่งบรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเป็นกันเอง  โดยนายแพทย์นาโอกิ   อิตาบชิ  ...

อ่านข่าว

Image

การทำสัญญาเข้าทำงาน

2018-02-28 13:35:21

นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น   โรงเรียนได้จัดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน  จนสอบผ่านเกณ์ (N4) ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด   ...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบเครื่งกรองน้ำดื่มสะอาดสู่โรงเรียน

2018-02-23 10:53:15

สโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น  สโมสรโรตารีเทนโด้ อีสท์   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ ได้จัดทำโครงการ  "น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน" โดยการบริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้้แก่โรงเรียนต่างๆ เพื...

อ่านข่าว

Image

โครงการมอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น

2018-01-12 03:40:34

ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  Mr.Kazunori  Aoki  ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ สุริวงค์    ได้เข้ามอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนมัธยม ที่มีการเรียนการสอนภาษ...

อ่านข่าว

Image

มอบสิ่งดีๆ ส่งท้ายปี 2017

2017-12-29 10:23:26

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่นำโดยอาจารย์สมจิต ชุมภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร อาจารย์ลักษณา ถาวรเรืองฤทธิ์ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ามอบชุดปฐมพยาบาล ให้แก่สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าฝ่ายอนุร...

อ่านข่าว

Image

พิธีลงนามมอบเครื่องกรองน้ำ

2017-11-15 14:01:07

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560   โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมีือ (MOU) ระหว่างสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์  D3350 ประเทศไทย  สโมสรโรตารี TOkuya...

อ่านข่าว

Image

เตรียมรับนักศึกษาสู่ประเทศญี่ปุ่น

2017-10-30 08:34:11

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2560  ที่ผ่านมา  Mr.Kazunori  Aoki   ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้เข้าพบเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว  เพื่อประสานแล...

อ่านข่าว

Image

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ

2017-09-28 12:35:14

ตามที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  เมื่อวันทีี่  16  กันยายน  2560  ที่ผ่านมา  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ข...

อ่านข่าว

Image

รายการมองเมืองเหนือ

2017-10-16 10:15:00

เมือวันที่  21  กันยายน  2560  ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดยนายอภิชาติ    แดงบัว  และ Mr.Kazunori    Aoki   ได้เข้าให้สัมภาษณ์ใน  ...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษาสอบผ่าน เตรียมพร้อมไปประเทศญี่ปุ่น

2017-10-16 10:22:05

โรงเรียนรามบริรักเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4  เตรียมควาพร้อมที่จะเดินทางไปเป็นพนักงานฝึกหัดที่สถานพยาบาลอิตาบาชิ  ประเทศญี่ปุ่น นางสาวพรพนิตา &nb...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2017-09-19 07:11:02

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  กันยายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ...

อ่านข่าว

Image

การประชุมปฏิบัติการครูแนะแนว

2017-08-23 12:51:34

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ครูแนะนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และ  ชมรมครูแนะแนวเชียงให...

อ่านข่าว

Image

ร่วมงานนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2017-08-03 09:56:11

วันที่ 2 สิงหาคม 2560  โรงเรียนรามบริรกษ์เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง  เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ แนะนำการศึกษาและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับความสนใจจา...

อ่านข่าว

Image

มอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น

2017-07-26 04:21:08

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดย Mr.kazunori Aoki ร่วมกับสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น   ได้เข้ามอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยวันที่  25-26 กั...

อ่านข่าว

Image

ถวายเทียนจำนำพรรษา

2017-07-07 10:00:29

เมือวันที่  7 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ้ดยอด (พระอารามหลวง)   เนื่องในวั...

อ่านข่าว

Image

การเรียนการสอนปรับบุคลิกภาพ

2017-07-05 09:48:38

นอกจากการเรียนการสอนวิชาชีพ แล้ว โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ยังมีการสอนปรับบุคลิคภาพ  การแต่งหน้า เพื่อให้นักศกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ มีความพร้อมในทุกด้าน  จึงเป็นที่ยอม...

อ่านข่าว

Image

Lanna expo 2017

2017-06-27 09:19:47

วันที่ 23 มิถุนายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lanna   expo  2517  "ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง"  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา...

อ่านข่าว

Image

พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2017-06-16 02:47:54

เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธี ติดเข็มตราสัญลักษณ์  ให้กับนักศึกษารุ่นที่ 88  ที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎี  โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต &n...

อ่านข่าว

Image

ต้อนรับคณะผู้บริหารและพยาบาล จากสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น

2017-06-12 15:26:53

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Noguchi ผู้จัดการสถานพยาบาล  และ  Mrs.Takuhashi  พยาบาลวิชาชีพ   จากสถานพยาบาล อิต...

อ่านข่าว

Image

ถ่ายภาพหน้าโรงเรียน รุ่น 88

2017-06-12 13:20:52

อ่านข่าว

Image

กิจกรรม ร่วมสืบสานประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2560

2017-05-11 11:22:05

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพ โดยมี คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2560 เพื่อตั้งบูธแจกน้ำเย็นและ...

อ่านข่าว

Image

ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่

2017-04-28 09:57:19

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นาย ปวิณ...

อ่านข่าว

Image

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริการ และ คณะครูอาจารย์

2017-04-24 01:54:50

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ครูอาจารย์ โดยมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

อ่านข่าว

Image

เปิดให้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ4 (N4)

2017-04-06 11:42:52

** มีกิจกรรมดีๆ จากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่มาฝากค่ะ ** ทางโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เรา กำลังจะมี เปิดให้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง ที่เทียบได้กับข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ4 (N4)...

อ่านข่าว

Image

กิจกรรมรับน้องของรุ่น 88 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2017-04-06 11:23:14

เก็บตกภาพกิจกรรมรับน้องของรุ่น 88 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข ฝากเป็นกำลังใจให้นักศึกษาของเราด้วยนะคะ ^^

อ่านข่าว

Image

รายงานตัว รุ่น 88 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2017-03-28 11:15:18

อ่านข่าว

Image

เลี้ยงขอบคุณ อาจารย์โชดะ เคนอิจิ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

2017-03-06 09:06:20

ภาพเก็บตก เลี้ยงขอบคุณ อาจารย์โชดะ เคนอิจิ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นคนพิเศษ ที่ ร้านอาหารกาแล บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเจอกันที่ ญี่ปุ่นนะคะ

อ่านข่าว

Image

ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้ารวมประชุมโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพเสริมความรู้ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2017-02-25 10:30:26

ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้ารวมประชุมโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพเสริมความรู้ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดชลบุ...

อ่านข่าว

Image

ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่

2017-02-17 09:43:57

"ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่  มร.อะซึชิ  โอคาซากิ  เมื่อวันที่  15  กุม...

อ่านข่าว

Image

มาแล้วจ้า เบอร์ใหม่ มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ! เดือนแห่งความรัก <3

2017-02-07 10:18:34

มาแล้วจ้า เบอร์ใหม่ มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ! เดือนแห่งความรัก <3 ลงทะเบียนจองเรียน 7,000 บาท รับไปเลยทันที! ทุนการศึกษา 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เ...

อ่านข่าว

Image

โปรโมชั่น เดือนแห่งความรัก รับทุนการศึกษาฟรี!

2017-02-07 10:11:51

มาแล้ว สำหรับโปรโมชั่นพิเศษ เดือนแห่งความรัก <3  เพียงลงทะเบียนจองเรียน 7,000 บาท รับไปเลยทันที! ทุนการศึกษา 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น! ...

อ่านข่าว

Image

ผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู้สูง

2017-02-01 09:16:01

อ.เกษณี  เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุ...

อ่านข่าว

Image

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ที่เนชั่นทีวี

2017-01-27 11:44:09

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ เนชั่นทีวี

อ่านข่าว

Image

เข้าร่วมกิจกรรมงาน “ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน ครั้งที่ 1 ตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9”

2017-01-27 10:58:01

เก็บตกภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน ครั้งที่ 1 ตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9” ที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน เมื่อวันที่ 21...

อ่านข่าว

Image

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

2017-01-27 10:14:25

เย็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตและผู้้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

อ่านข่าว

Image

ออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

2017-01-21 16:40:20

วันนี้ 21 ม.ค. 2560 ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อพ่อ จัดโดย กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทางโรงเรียนภาค...

อ่านข่าว

Image

มอบกระเช้าปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการโรงพยาบาลต่างๆ

2017-01-14 03:33:33

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักเชียงใหม่ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการโรงพยาบาลต่างๆ

อ่านข่าว

Image

มอบกระเช้าปีใหม่แด่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2017-01-14 03:11:58

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักเชียงใหม่ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ ท่านพุฒิพงศ์ ศิริมาตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าว

Image

พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ ของนักศึกษารุ่นที่ 87 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2017-01-13 02:46:30

เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี สำหรับ พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ ของนักศึกษารุ่นที่ 87 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ยินดีกับนักศึกษาทุกท่านด้วยนะคะ ที่จะออกฝึกงานแล้ว

อ่านข่าว

Image

บริจาคโลหิตที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2016-12-19 02:32:44

คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นที่ 87 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิตที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

อ่านข่าว

Image

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก ของรุ่น 87

2016-11-11 02:07:23

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก ของรุ่น 87 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน สู้ๆนะคะ รุ่น 87

อ่านข่าว

Image

ประมวลภาพ รายงานตัว รุ่น 87

2016-11-10 01:45:30

ประมวลภาพ รายงานตัว รุ่น 87 ของโรงเรียนรามบริรักษืเชียงใหม่

อ่านข่าว

Image

ร่วมงานเปิดนิทรรศการ บัวบาทยาตรา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

2016-11-07 03:01:08

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ บัวบาทยาตรา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนา...

อ่านข่าว

Image

ยินดีต้อนรับ นักศึกษารุ่น 87 เข้าสู่รั้ว โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2016-10-31 04:01:56

ยินดีต้อนรับ นักศึกษารุ่น 87 ทุกคน เข้าสู่รั้ว โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 87 ในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น นี่เป...

อ่านข่าว

Image

วีดีโอ ประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2560

2017-10-16 10:17:12

วันนี้มีประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่  16  กันยายน  2560 ผ่านมา   สามารถเข้ารับชมได้ตามลิ้งนี้ https://youtu.be/L...

อ่านข่าว

Image

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV

2017-10-16 10:16:44

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่สากล เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณขึ้นในทุกประเทศ  ความต้องกา...

อ่านข่าว

Image

ประมวลภาพ พิธีรับใบประกาศนียบัตร

2016-09-16 10:44:52

อ่านข่าว

Image

ที่ปรึกษาต่างประเทศเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

2016-09-08 10:39:08

มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัด...

อ่านข่าว

Image

เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!

2018-11-02 15:36:09

เปิดแล้ว ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่า สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเน้นคุณภาพเป็นหลัก สิทธิพิเศษนี้ มอบให้ฟรี กับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เท่านั้น ...

อ่านข่าว

Image

เชิญร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559

2016-08-09 13:37:32

ขอเชิญร่วมงานพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน 2559  เวลา 9:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นักศึกษา...

อ่านข่าว

Image

กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

2016-07-22 02:07:38

กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559 นักศึกษารุ่น 83,84,85 และ 86 กำหนดการซ้อมพิธีรีบใบประกาศนียบัตร 6-7 ก.ย. 59     รุ่น 85 เวลา 9:30 – 12:00 น. (ที่โร...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษารุ่น 85 ถ่ายภาพหน้าโรงเรียน

2016-05-31 11:17:05

นักศึกษา รุ่น 85 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ถ่ายภาพหน้าโรงเรียนร่วมกับ อาจารย์พยาบาล ก่อนออกฝึกงานในโรงพยาบาล

อ่านข่าว

Image

ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมคาราวะ โรงพยาบาลต่างๆ

2016-05-30 09:54:28

ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้อำวยการและหัวหน้าฝ่ายการ โรงพยาบาลต่างๆ ได้รับการตอนรับอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับ

อ่านข่าว

Image

พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกับ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น

2016-05-08 11:30:58

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ...

อ่านข่าว

Image

พีธีรดน้ำดำหัว 2559

2016-05-02 20:04:09

เนื่องในโอกาสในวันสงกรานต์ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอ...

อ่านข่าว

Image

ประกาศ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 85 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2016-05-30 09:48:48

ประกาศ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 85  เปิดเรียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ คุณสมบัติ เพศ ชาย - หญิง อายุ 17- 35 ปี วุ...

อ่านข่าว

Image

กิจกรรม ปฐมนิเทศและรับน้อง รุ่น 84

2016-01-28 20:10:38

บรรยากาศการปฐมนิเทศและรับน้อง นักศึกษารุ่น 84 ขอโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

อ่านข่าว

การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงเร...

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้ประสานหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรามบ... อ่านข่าวนี้

2018-11-16 12:56:09

ทีมงานจากสถานพยาบาลอิตาบาชิ เข...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให... อ่านข่าวนี้

2018-11-01 10:33:04

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกวัน    เบอร์โทรโรงเรียน  053-2... อ่านข่าวนี้

2018-09-26 14:28:52

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น 1 ปี

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs