Image

ญี่ปุ่นอ้าแขนรับนักเรียนบริบาล โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2019-10-28 10:04:29

รายการขยี้ข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 08.50 น. โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี , สรารัตน์ รัตนสุวรรณ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22 เนชั่นทีวีติดตามคนไทยชุดแรก...

อ่านข่าว

Image

หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

2019-10-10 02:43:10

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย) ได้กล่าวถึงโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พิธีจบการศึกษาและการเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ &nb...

อ่านข่าว

Image

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ่น

2019-10-10 02:29:10

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นที่ พร้อมรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เข้าทำงาน โดย Mr.Kazunori  Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโ...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตร

2019-09-27 11:03:43

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนายธวัชชัย   ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่...

อ่านข่าว

Image

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2019-09-17 11:39:31

อ่านข่าว

Image

ยินดีกับนักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นรุ่นต่อไป

2019-08-08 11:25:09

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยวันที่  6  สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้  นักศึกษาที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น จำนวน 7 คน ได้ทำสัญญาการทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี...

อ่านข่าว

Image

บทความจากสื่อประเทศญี่ปุ่น

2019-08-08 11:42:09

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปทำงาน ณ สถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น เมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องเข้าอบรมที่ JATEO ก่อน 1 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้งานการบริบาลของญี่ปุ่นก่อนเข้าป...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นทำงานในประเทศญี่ปุ่น

2019-07-15 12:05:21

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน  ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารสถานพยาบาลและเพื่อนร่วมงาน  ในวันหยุดก็ได้เที่ยวชมส...

อ่านข่าว

Image

ผอ.โรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน เข้าเยียม

2019-07-15 11:42:16

เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  นายโทโมยูกิ  โอโนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน  เมืองคาสึอาเบะ  จังหวัดไซตามะ  ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบผู้...

อ่านข่าว

Image

ข่าว The Nation TV

2019-07-15 09:23:53

รายการเนชั่นข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 08.50 น. โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี สรารัตน์ รัตนสุวรรณ และ นิติรัฐ บัวจันทร์ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22

อ่านข่าว

Image

ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

2019-07-05 09:45:53

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนรามบริรักษ์​เชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับ   Mr. Chikara Hariya นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัด อิราบากิ ประเทศญี่ปุ่น      Mr. Teruo Kurokawa ...

อ่านข่าว

Image

เยี่ยมโรงเรียน

2019-07-05 09:32:35

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้มีโอกาสติดตาม Mr.Chikara  Hariya  นายกเทศมยตรีเมืองโคกะ  และ Mr.Teruo   Kurokawa  ประธานสภาเทศบาลเมือง...

อ่านข่าว

Image

มาตรฐานการอบรมด้านวิชาชีพจาก JATEO จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

2019-06-18 03:55:32

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ผ่านมาตรฐานการอบรมด้านวิชาชีพจาก JATEO จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น   เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์เ...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นเดินทางไปทำงานแล้ว

2019-06-04 10:23:22

                    เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้ไปส่งนักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น เดินทางไปทำงาน...

อ่านข่าว

Image

พร้อมเดินทาง

2019-04-24 13:24:34

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility-COE) แล้ว พร้อมเตรียมตัวเดินทางไปทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น 

อ่านข่าว

Image

กิจกรรมรดน้ำ-ดำหัว

2019-04-24 11:47:25

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว  ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสขึ้น ในวันที่  23  เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรดน้ำ -ด...

อ่านข่าว

Image

MOU ความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

2019-04-09 14:47:30

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  Mr.Kento   Kozai ;  Manager  Director Tanaka  Gakuen Co., Ltd. (Japan)  (สถาบันการศึกษาทานะกะ  ประเทศญี่ปุ่น)   ...

อ่านข่าว

Image

ปฐมนิเทศ รับน้อง ปี 2562

2019-04-03 01:56:44

เมื่อวันทีี่  30  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  รับน้องใหม่  โดยมีท่านอาจารย์อภิชาติ    แดงบัว ผู้บริหารโ...

อ่านข่าว

Image

โรงพยาบาล Chersery home เข้าศึกษาดูงาน

2019-03-26 10:14:05

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ  แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้ให้การต้อนรับ  นายแพทย์เก่งพงศ์    ตั้งอรุณสันติ  ผู้อำนวยก...

อ่านข่าว

Image

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์​ฟรี

2019-03-18 13:59:07

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์​ฟรี 5รางวัลรางวัล​ละ​2ที่นั่ง​ 1.Thitima Wongwai 2.N Sunisa Promaoei NiSa 3.วิน ‘นนนนนนนนน นนนนนน 4.วรางคณา คำวงค์ษา 5.Archa Waritsara...

อ่านข่าว

Image

มอบกระเช้าปีใหม่ 2019

2019-01-11 04:57:25

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2019  ผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้ามอบกระเช้าปีให้ให้กับหน่วย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานการศึกษาเอก...

อ่านข่าว

Image

การสัมภาษณ์ของสถานี BS Fuji ประเทศญี่ปุ่น

2019-03-05 10:11:27

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2019  เวลา 22.55-23.00 น. ของประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์นายแพทย์นาโอกิ  อิตาบาชิ  ประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ BS Fuj...

อ่านข่าว

Image

สัมภาษณ์งานกับสถานพยาบาล AIWA-EN (愛和苑)

2018-12-18 11:07:59

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นสัมภาษณ์งานกับสถานพยาบาล AIWA-EN (愛和苑) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นและได้ผ่านการสอบวัดร...

อ่านข่าว

Image

คืนสู่เหย้าชาวรามบริรักษ์เชียงใหม่ ครั้งทึี 7

2018-12-12 11:38:36

เมื่อวันที่  7  ธันวาคม   ที่ผ่านมา  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่7 ขึ้น  เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ...

อ่านข่าว

Image

ทำสัญญาร่วมทำงานกับสถานพยาบาลคิโบโนะโมริ (希望の森 – “きぼう の もり” )

2018-12-11 10:11:08

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์อภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และนายคาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรา...

อ่านข่าว

Image

การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-11-20 11:24:51

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้ประสานหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้คัดลอกภาพจาก facebook ของโรงเรียนและเปิดเฟสที่หน้าตาคล้ายกัน พร้อมกับโทรติดต่อนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน ...

อ่านข่าว

Image

ทีมงานจากสถานพยาบาลอิตาบาชิ เข้าเยี่ยมโรงเรียน

2018-11-01 10:33:04

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับทีมงาน จากสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีมงานได้มาเยี่มชมโรงเรียนและและการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยสถานพ...

อ่านข่าว

Image

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-09-26 14:28:52

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกวัน    เบอร์โทรโรงเรียน  053-223914-5  หรือ  095-6752639  , 063-1919827 , 093-3163939

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-09-13 14:18:47

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเป็นเกียรติในครั้...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-09-10 11:24:09

การแสดงของนักศึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  7  กันยายน  2561 

อ่านข่าว

Image

แสดงความยินดีนักศึกษาสอบผ่าน N4

2018-08-28 08:21:04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 จำนวน  10คน  ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่าน N4 และพร้อมที่จะเดินทางไปท...

อ่านข่าว

Image

กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลชาวต่างชาติเยี่ยมชมโรงเรียน

2018-08-22 02:25:15

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา  Mr.Keiji  Arai  (Representative  Director) กลุ่มบริษัท Green life japan    คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  (Managing Dir...

อ่านข่าว

Image

มอบดิกชันนารี

2018-08-03 02:48:53

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา Mr.Kazunori Aoki  และนายอภิชาติ    แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงค์ โรตารีญี่ปุ่น &nb...

อ่านข่าว

Image

โครงการ มอบดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย

2018-06-20 09:58:10

เมื่อวันที่  19   มิถุนายน  2561  ที่ผ่านมา  Mr.Kazunori  Aoki  ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย &nb...

อ่านข่าว

Image

โครงการ "น้ำสะอาด เพื่อน้อง"

2018-05-30 01:46:48

สืบเนื่องจาก โครงการ “น้ำสะอาด เพื่อน้อง”   ซึ่งดำเนินการโดยสโมสรโรตารี่ กรุงเทพสุริวงค์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่สากล  บริจาคเครื่องกรองน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นท...

อ่านข่าว

Image

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

2018-05-30 09:12:17

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงใหม่  ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นดอย  เนื่องในวันวิสาขยูชา  เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณี ของชาวเชียงใหม่  โ...

อ่านข่าว

Image

บริษัท Green Life Group ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมโรงเรียน

2018-05-15 02:03:25

วันที่ 14 มิถุนายน​ ที่ผ่านมา​ บริษัท Green Life Group ชึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจด้านสถานพยาบาล และศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพนำโดย Mr.Keiji Arai  กรรมการตัวแทนบริหาร  ...

อ่านข่าว

Image

นายแพทย์นาโอกิ อิตาบาชิ มาพบปะนักศึกษา

2018-05-08 03:44:58

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา   นายแพทย์นาโอกิ   อิตาบาชิ  ผู้อำนวยการสถานพยาบาลอิตาบาชิ   ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น  มา...

อ่านข่าว

Image

สถานพยาบาล อิตาบาชิ เลี้ยงต้อนรับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2018-04-19 09:22:38

เมื่อวันที่  18  เมษายน  2561  สถานพยาบาลอิตาบาชิ  ประเทศญีปุ่น ได้จัดเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เข้าไปศึกษาดูงานก่อนปฏิบัติงานจริงโดยม...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

2018-04-18 12:16:39

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพนิตา    ต่อพิทักพงษ์  และนางสาวจันทร์จิรา    พนมไพร  ที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่  14  เม...

อ่านข่าว

Image

ปฐมนิเทศ รับน้อง รุ่นที่ 92

2018-03-27 02:15:42

วันที่  24  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ รับน้อง  นักศึกษาใหม่  ณ  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย บริเวณน้ำตกมณฑาธ...

อ่านข่าว

Image

การสัมภาษณ์นักศึกษากับสถานพยาบาล

2018-03-12 09:37:43

อีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อเตรียมพร้อมเดินทางไปทำงานกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น  โดยการสัมภาษณ์แบบวีดีโอคอล ซึ่งบรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเป็นกันเอง  โดยนายแพทย์นาโอกิ   อิตาบชิ  ...

อ่านข่าว

Image

การทำสัญญาเข้าทำงาน

2018-02-28 13:35:21

นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น   โรงเรียนได้จัดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน  จนสอบผ่านเกณ์ (N4) ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด   ...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบเครื่งกรองน้ำดื่มสะอาดสู่โรงเรียน

2018-02-23 10:53:15

สโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น  สโมสรโรตารีเทนโด้ อีสท์   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ ได้จัดทำโครงการ  "น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน" โดยการบริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้้แก่โรงเรียนต่างๆ เพื...

อ่านข่าว

Image

โครงการมอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น

2018-01-12 03:40:34

ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  Mr.Kazunori  Aoki  ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ สุริวงค์    ได้เข้ามอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนมัธยม ที่มีการเรียนการสอนภาษ...

อ่านข่าว

Image

มอบสิ่งดีๆ ส่งท้ายปี 2017

2017-12-29 10:23:26

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่นำโดยอาจารย์สมจิต ชุมภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร อาจารย์ลักษณา ถาวรเรืองฤทธิ์ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ามอบชุดปฐมพยาบาล ให้แก่สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าฝ่ายอนุร...

อ่านข่าว

Image

พิธีลงนามมอบเครื่องกรองน้ำ

2017-11-15 14:01:07

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560   โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมีือ (MOU) ระหว่างสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์  D3350 ประเทศไทย  สโมสรโรตารี TOkuya...

อ่านข่าว

Image

เตรียมรับนักศึกษาสู่ประเทศญี่ปุ่น

2017-10-30 08:34:11

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2560  ที่ผ่านมา  Mr.Kazunori  Aoki   ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้เข้าพบเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว  เพื่อประสานแล...

อ่านข่าว

Image

รายการมองเมืองเหนือ

2017-10-16 10:15:00

เมือวันที่  21  กันยายน  2560  ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดยนายอภิชาติ    แดงบัว  และ Mr.Kazunori    Aoki   ได้เข้าให้สัมภาษณ์ใน  ...

อ่านข่าว

Image

นักศึกษาสอบผ่าน เตรียมพร้อมไปประเทศญี่ปุ่น

2017-10-16 10:22:05

โรงเรียนรามบริรักเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4  เตรียมควาพร้อมที่จะเดินทางไปเป็นพนักงานฝึกหัดที่สถานพยาบาลอิตาบาชิ  ประเทศญี่ปุ่น นางสาวพรพนิตา &nb...

อ่านข่าว

Image

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

2017-09-19 07:11:02

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  กันยายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ...

อ่านข่าว

Image

ร่วมงานนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2017-08-03 09:56:11

วันที่ 2 สิงหาคม 2560  โรงเรียนรามบริรกษ์เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง  เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ แนะนำการศึกษาและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับความสนใจจา...

อ่านข่าว

Image

มอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น

2017-07-26 04:21:08

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดย Mr.kazunori Aoki ร่วมกับสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น   ได้เข้ามอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยวันที่  25-26 กั...

อ่านข่าว

Image

ถวายเทียนจำนำพรรษา

2017-07-07 10:00:29

เมือวันที่  7 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ้ดยอด (พระอารามหลวง)   เนื่องในวั...

อ่านข่าว

Image

การเรียนการสอนปรับบุคลิกภาพ

2017-07-05 09:48:38

นอกจากการเรียนการสอนวิชาชีพ แล้ว โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ยังมีการสอนปรับบุคลิคภาพ  การแต่งหน้า เพื่อให้นักศกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ มีความพร้อมในทุกด้าน  จึงเป็นที่ยอม...

อ่านข่าว

Image

Lanna expo 2017

2017-06-27 09:19:47

วันที่ 23 มิถุนายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lanna   expo  2517  "ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง"  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา...

อ่านข่าว

Image

ต้อนรับคณะผู้บริหารและพยาบาล จากสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น

2017-06-12 15:26:53

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Noguchi ผู้จัดการสถานพยาบาล  และ  Mrs.Takuhashi  พยาบาลวิชาชีพ   จากสถานพยาบาล อิต...

อ่านข่าว

Image

กิจกรรม ร่วมสืบสานประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2560

2017-05-11 11:22:05

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพ โดยมี คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2560 เพื่อตั้งบูธแจกน้ำเย็นและ...

อ่านข่าว

Image

ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่

2017-04-28 09:57:19

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นาย ปวิณ...

อ่านข่าว

Image

เลี้ยงขอบคุณ อาจารย์โชดะ เคนอิจิ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

2017-03-06 09:06:20

ภาพเก็บตก เลี้ยงขอบคุณ อาจารย์โชดะ เคนอิจิ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นคนพิเศษ ที่ ร้านอาหารกาแล บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเจอกันที่ ญี่ปุ่นนะคะ

อ่านข่าว

Image

ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่

2017-02-17 09:43:57

"ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่  มร.อะซึชิ  โอคาซากิ  เมื่อวันที่  15  กุม...

อ่านข่าว

Image

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

2017-01-27 10:14:25

เย็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตและผู้้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

อ่านข่าว

Image

บริจาคโลหิตที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2016-12-19 02:32:44

คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นที่ 87 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิตที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

อ่านข่าว

Image

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก ของรุ่น 87

2016-11-11 02:07:23

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก ของรุ่น 87 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน สู้ๆนะคะ รุ่น 87

อ่านข่าว

Image

วีดีโอ ประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2560

2017-10-16 10:17:12

วันนี้มีประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่  16  กันยายน  2560 ผ่านมา   สามารถเข้ารับชมได้ตามลิ้งนี้ https://youtu.be/L...

อ่านข่าว

Image

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV

2017-10-16 10:16:44

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่สากล เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณขึ้นในทุกประเทศ  ความต้องกา...

อ่านข่าว

Image

ที่ปรึกษาต่างประเทศเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

2016-09-08 10:39:08

มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัด...

อ่านข่าว

Image

เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!

2018-11-02 15:36:09

เปิดแล้ว ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่า สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเน้นคุณภาพเป็นหลัก สิทธิพิเศษนี้ มอบให้ฟรี กับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เท่านั้น ...

อ่านข่าว

Image

พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกับ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น

2016-05-08 11:30:58

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ...

อ่านข่าว

ญี่ปุ่นอ้าแขนรับนักเรียนบริบาล...

รายการขยี้ข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 08.50 น. ... อ่านข่าวนี้

2019-10-28 10:04:29

หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย)... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:43:10

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ...

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประ... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:29:10

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs