• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

กิจกรรม รดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ 21 เมษายน 2558

กิจกรรม รดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ 21 เมษายน 2558


กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558

กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558


ประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 82

ประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 82


ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์

ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์


กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 81

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 81


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทลัยภาษาและการภาษาต่างประเทศแห่งยูนนาน (Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language)

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทลัยภาษาและการภาษาต่างประเทศแห่งยูนนาน (Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language)