โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545
ผ่านการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครบ 10 ปี ในปี 2554 โรงเรียนรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก

เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาจบแล้ว สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล หรือ เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตร การบริบาลประเทศญี่ปุ่น 1 ปี โดยมีรายได้เริ่มต้น 150,000 เยน (50,000 บาท) โดยมีบริษัทเจเวิร์ค เป็นผู้ดำเนินการในการเข้าทำงานประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล
หลักสูตรบริบราลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

นายอภิชาติ แดงบัว
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนรามบริรักษ์

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรายบุคคล/กลุ่มย่อย) หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของกระท...

หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic Program · เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 6 เดือน...

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน มีห้องเรียนทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน สอนโดยอาจารย์พยาบาลวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งอาจารย์ปร...

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติได้ตาม...

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรายบุคคล/กลุ่มย่อย) หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของกระท...

หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic Program · เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 6 เดือน...

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน มีห้องเรียนทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน สอนโดยอาจารย์พยาบาลวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งอาจารย์ปร...

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติได้ตาม...

ทำไม ต้องเลือกเรา ?

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545 เปิดสอนหลักสูตร พนักงานช่วยทางการพยาบาล (Nurse Aid) แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคเหนือ จบแล้วทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน รับรองการมีงานทำ 100% ดูน้อยลง

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรายบุคคล/กลุ่มย่อย)

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและผนวกกิจกรรมเสริมพิเศษเฉพาะสาขาที่สนใจ/ถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยครบครันเหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะอย่างครบครัน

ข่าวและกิจกรรม โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม...

มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัด...

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่สากล เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณขึ้นในทุกประเทศ ความต้องการผู้ดู...

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก ของรุ่น 87 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน สู้ๆนะคะ รุ่น 87

เย็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตและผู้้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

"ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ มร.อะซึชิ โอคาซากิ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560"

ความประทับใจ จากผู้เรียน