โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ : 32/6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 053-223914-5 E-mail : ram_cm@hotmail.com
Copyright 2012 © Ramborirug.ac.th. All Rights Reserved. Powered Chiangmai Webdesign