• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

เปิดรับสมัคร นักศึกษา รุ่นที่ 83 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

เปิดรับสมัคร นักศึกษา รุ่นที่ 83 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


นิมนต์พระมาให้ศีลให้พร แก่นักศึกษาใหม่ รุ่น 82 และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

นิมนต์พระมาให้ศีลให้พร แก่นักศึกษาใหม่ รุ่น 82 และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


รายงานตัวนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 82 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 82 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


พีธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ รุ่น 81 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

พีธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ รุ่น 81 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่


ประกาศรับสมัคร รุ่น 82 เปิดเรียนวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ประกาศรับสมัคร รุ่น 82 เปิดเรียนวันที่ 22 มิถุนายน 2558