• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยการภาษาและภาษาต่างประเทศมณฑลยูนาน  ประเทศจีน  ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน (MOA)

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยการภาษาและภาษาต่างประเทศมณฑลยูนาน ประเทศจีน ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน (MOA)


ตารางรับสมัครรุ่น 82 ในต่างจังหวัด

ตารางรับสมัครรุ่น 82 ในต่างจังหวัด


กิจกรรม รดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ 21 เมษายน 2558

กิจกรรม รดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ 21 เมษายน 2558


กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558

กิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558


ประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 82

ประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 82


ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์

ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์